VERBİS’e kayıt süreleri uzatıldı

0
39

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 23.06.2020 tarihinde web sitesinde yayımladığı, aynı gün almış olduğu karar ile COVID-19 pandemisi nedeniyle VERBİS’e kayıt sürelerini bir kez daha uzattı.

Yeni kayıt süreleri şöyle oldu:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının için 30.09.2020
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.03.2021
  • Kamu kurum ve kuruluşları için 31.03.2021

Kurul kararının yayımlanan metni için: kvkk.gov.tr