KVKK’dan Kamuoyu Duyurusu

1
226

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yeni bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Duyuru metninde, bazı veri sorumlularının kişisel verilerin işlenmesi politikalarında doğrudan Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) atıf yapıldıklarının görüldüğü, ancak bunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükleri ortadan kaldırmadığı ve aydınlatma metinlerinde politika ve kuralların 6698 sayılı yasaya uygun olduğunun belirtilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Kurumun, veri sorumlularınca yayımlanan aydınlatma metinlerinde 6698 sayılı kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4. maddesi hükümlerine uygun şekilde;

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi (Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanıldığının açıkça belirtilmesi)
  • İlgili kişinin Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları

hususlarına açıkça yer verilerek, muğlak ve belirsiz ifadelerden kaçınılması gerektiğini yeniden tekrarladığı görülüyor.

1 YORUM