KVK Kurulu, Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması üzerine eczane hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi

0
88

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bugün web sitesinde yayımladığı 07.05.2020 tarihli bir kararı ile, Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması nedeniyle, eczacı hakkında 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilen bir dilekçede “bir eczacının sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin halk sağlığı açısından da yararlı olacağı” hususlarını beyan edildiği dilekçenin ekinde de şikayet edilen eczacı adına tanı ve ilaç bilgilerinin bulunduğu Medula Eczane çıktılarına yer verdiği olayda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na intikal ettirmesi üzerine Kurul, inceleme başlattı.

Dilekçe sahibinin eczacının eşi olduğu olayda, Medula Eczane çıktılarının şikayetçinin eşine ait eczaneden alındığının tespit edilmesi üzerine Kurul, kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına değindiği kararda, Eczanenin SGK ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kullandığı Medula sistemine üçüncü kişilerin erişimini önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlere uymadığı gerekçesiyle eczane 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca eczasının eşi hakkında TCK m.136’da düzenlenen Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu hakkında ihbarda bulunmasına da karar verdi.

Yayımlanan karar metni için: kvkk.gov.tr