KVK Kurulu, 4 yeni karar yayımladı

0
166

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 13.03.2020 tarihinde web sitesinde dört yeni karar yayımladı:

İlgili kişinin, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde aracı firma ile yapmış olduğu telefon görüşme kayıtlarının kendisine verilmesine ilişkin yapmış olduğu başvuru veri sorumlusu tarafından reddedilmiş, Kurul ise kayıtların ilgili kişiye verilmesi yönünde karar oluşturmuştur. Karar metni

Bir eğitim kurumu tarafından herhangi bir veri işleme şartı bulunmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı SMS gönderilmiş, Kurul tarafından eğitim kurumu veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar metni

Alacaklı vekili avukat tarafından borçluya gönderilen SMS içeriğinin, borçlunun kardeşine de gönderilmesi üzerine KVK Kurulu tarafından veri sorumlusu avukat hakkında “ilgili kişiye ait olup olmadığı bilinmeyen bir numaranın yine kimliği bilinmeyen üçüncü bir kişi vasıtasıyla edinilmesi ve ilgili kişiye ait verinin bu numaranın sahibi üçüncü kişi ile paylaşılması nedeniyle” 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar metni

İlgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişiye teslim edilmesi durumunda Kurul, “Bankanın kart teslimi sırasında kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik yükümlülükleri doğrultusunda yeterli idari ve teknik tedbirleri almadığı, ilgili kişiye ait verilerin güncelliğini sağlamak açısından yeterli ve makul çabayı göstermediği” gerekçesiyle Banka hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Karar metni