İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu

0
80

22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verildi.

Bu süreç içerisinde (nafaka alacakları hariç) yeni takip yapılamayacak, mevcut takiplerde işlem yapılamayacak, yeni talep alınmayacak ve ihtiyati haciz kararları da infaz edilemeyecek.

Karar metni için: Resmi Gazete